KÜSPE

Firmamızın üretmiş olduğu pamuk küspesi, Türkiye'deki ilk TSE kalite belgesini almıştır. Kuruluşundan bugüne kadar firmamız kaliteden ödün vermemiştir. Üretmiş olduğumuz pamuk küspesi son derece kaliteli olup yabancı madde oranı sıfır (0)'dır.
 

Küspenin içerisine kesinlikle dışardan alınmak kaydıyla bir takım dolgu maddesi, linter tesisinden ve pamuğun çekirdeği olan çiğitten çıkan; kına tozu, şif, kıvırcık samanı vb madde yoktur. Yani 50 kiloluk PAKMİL küspe çuvalında saf 50 kilo pamuk küspesi bulunmaktadır, dolgu maddesi ve diğer maddeler yoktur. 50 kilonun içerisinde 35 kilo küspe yoktur.
   
 
Küspemiz son derece kaliteli olup protein bakımından da çok yüksektir. Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan analizlerde firmamız alnının akıyla herzaman çıkmıştır ve çıkacaktır. Tarım kredi kooperatifleriyle yapılan sözleşmeler suretiyle firmamız sözleşme koşullarını; protein, ham kül, selilöz, yağ, rutubet gibi koşullarını hep yerine getirmiş hatta sözleşme şartlarının çok iyisini yerine getirmektedir. Söz konusu sözleşme koşullarına uyulmadığı zaman çok büyük cezai şartı vardır. Biz üretimimize herzaman güvenmekteyiz. Üretmiş olduğumuz pamuk küspesi protein bakımından da standartların üzerindedir.
 
 
Pakmil'in küspesini kullanan besicilerimiz gözle görülür biçimde besisinden verim almaktadır. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri verimsizliktir, verimsizlikte hileli ve kalitesiz üretimden kaynaklanmaktadır. Üretici örneğin 1 kilo küspe yedireceğine aynı besiye 1,5-2kilo yedirmektedir ki aynı verimi alabilsin. Sonucunda almış olduğu yemi daha pahalı almaktadır ki besisini istedeği kiloya ulaştırsın.
 
 
Diğer önemli sorunsa, kalitesiz, hileli yemler de besilerde hastalığa neden olmaktadır. Yemler hayvanın sağlığı bakımından çok önemlidir. Kuruluşundan bu süreye kadar kalitesinden hem küspe, yağ, linter pamuğu hem de preseli pamuk üretiminden vaz geçmeyen PAKMİL, ülkemize hatrı sayılı bir yere sahip olmamın devamlı gururunu yaşamaktadır.